Home » Best ce este wordpad New Update

Best ce este wordpad New Update

by Tratamien Torosace

You are viewing this post: Best ce este wordpad New Update

Siehe Thema ce este wordpad


Comenzi rapide de la tastatură în aplicații Aktualisiert

Selectare literele A-Fîn modul Programator în timp ce HEXeste selectat. Shift +, Selectați RoL în modul Programator când Decalajul Biți este setat la decalajul „circular … Închidere WordPad. Shift + F10. Afișare meniu contextual. Comenzi rapide de la tastatură suplimentare.

+ ausführliche Artikel hier sehen

Read more

Kombinieren Sie den schnellen Tastendruck auf der Tastatur mit der Taste „Taste sau combinații de taste care oferă un alt mod de a face ceva ce ați face de obicei cu un mouse.

Es wird fortgesetzt, wenn der rapide de la rechneră uzuale in mehreren Anwendungen von Microsoft livrate cu Windows 10

Aceasta include comenzi rapide pentru:

În multe dintre aceste aplicații, comenzile rapide sunt afișate și într-un sfat ecran dacă mențineți indicatorul mouse-ului peste un buton

În altele, apăsarea tastelor alto sau F10 afișează comenzile rapide de la keyboardă disponibile

Dacă o literă este subliniată într-un meniu, apăsați tasta Alt și tasta subliniată împreună, în loc să alegeți acel element de meniu

De exemplu, pentru a crea o nouă vorstellen în Paint, apăsați Ctrl + N.

Hinweis: Cu o rechneră tactilă, va trebuie să apăsați tasta Ctrl pentru a vedea câteva comenzi rapide.

Comenzi rapide de la keyboardă în Calculator Apăsați această tastă Pentru a face această Alt + 1 Comutare la modul Standard Alt + 2 Comutare la modul Științific Alt + 3 Comutare la modul Graphic Alt + 4 Comutare la modul Programator Alt + 5 Comutare la modul Calcule de Datum Strg + M Speichern im Speicher im Modul Standard, Științific și Programator Ctrl + P Speicher im Modul ändern Standard, Științific și Programator Ctrl + Q Scoatere im Speicher, im Modul Standard, Științific și Programator Ctrl + R Retragere im Memory.în modul Standard , Științific și Programator Ctrl + L Golire memorie A șterge Golire intrare curentă (selectați CE) Esc Ștergerea completă a intrării (selectați C) Tab Navigați la elementul UI următor și dați focusizare Bară de spaîu Selectare element UI caren are focus și Programator F9 Selectați +/-în modul Standard, Științific și Programator R Selectați 1/x în modul Standard și Științific @ Selectați 2√x în mod ul Standard și în modu l Științific % Selectați % în modul Standard și Programator Ctrl + H Când butonul istoric este vizibil, selectați acesta în modul Standard și Științific Săgeată în sus Mutare în sus în lista de istoric, mee sus în lista de istoric, n memorie î Speicher in der Liste der Istoren, Speicher in der Liste der Istoren, Speicher in der Liste der Istoren, Speicher in der Liste der Istoren in Jos în Liste der Istoren, Memory, şi Elemente im Menü Strg + Umschalt + D Ştergere Istoric F3 Selectare Deg în Module Ştiinţific F4 Selicare Wheel ÎN Modul Ştiinţific F5 Selicare Grad În Modul ştiinţific g selectaţi 2xîn Modul ştiinţic ctrl + g selectaţi 10xn Modul Ştiinţi s selectaţi 10xn modul ştiinţific shift + s selectaţi sin-1 în modul ştiinţic ctrl + s selektare sinh în modul ştiinţific ctrl + wechselnde S Selectați sinh-1 în modul Științific T Selectare tan în modul Științific Shift + T Selectare tan în modul Științific Shift + T Științific Ctrl + T Selectare tanh în modul Științific Ctrl + Shift + T Selectați tanh-1 în modul Științific O Selectare cos în modul Științific Shift + O Selectați cos-1 în modul Științific Ctr l + O Selectare cosh în modul Științific Strg + Shift + O Selectați cosh-1 în modul Științific U Selectatiin sec în modul Științific Shift + U Selectați sec-1 în modul Științific Ctrl + U Selectați sech în modul Științific Ctrl + Shift + U Selectați sech-1 în modul Științific I Selectare csc în modul Științific Shift + I ța îin csc Ctrl + I Selectați csch în modul Științific Ctrl + Shift + I Selectați csch-1 în modul Științific J Selectare țific Știn.modul + J Selectațific Știn.modul Selectați cot-1 în modul Științific Ctrl + J Selectare coth în modul Științific Ctrl + J Selectare coth în modul Științific Ctrl + J Selectați csch-1 în modul Științific + J Selectare coth-1 în modul Științific Strg + Y Selectațiy√x în modul Științific Shift + \ Selectare | x | in Module Ştiinţific [Selectati ⌊x⌋ modular Ştiinţific] Selectati ⌈x⌉ modular Ştiinţific L Selectare log in Module Ştiinţific Shift + L Select Area jurnalului yx modular Ştiinţific M Selectare DMS module Ştiinţific N Selectare ln modular Ştiinţific Ctrl + Nti Selectati ex modular Ştiinţific P Selectare Pi in Modul „Tiinţific Q Selectati x2 modular standard Si in Modul „Tiinţific V Comutare activat / dezactivat butonulF-a module „Tiinţific X“ Selectţi n! În module Ştiinţific% Selectare mod în module Ştiinţific Ctrl ++ Taste Numerică Graficul SE Măreşte în Timp Ce Vă Aflaţi în Module Graphic Ctrl + – PE Tasta Numerică Graficul Se Micşorează în Timp CE Vă aflaţi în module Programator F3 Selectaren DWORD WORD în Modul Programator F4 Auswahl BYTE în Modul Programator F5 Auswahl HEX în Modul Programator F6 Auswahl DEC în Modul Programator F7 Auswahl OCT în Modul Programator F8 Auswahl BIN în Modul Programator F12 Auswahl QWORD în Modul Programator AF Auswahl Literele A-Fîn Modul Programator în Timp ce HEXeste selectat Shift +, Selectați RoL în modul Programator când Decalajul Biți este setat la decalajul “circular” Shift +

Selectați RoR în modul Programator când Decalajul Biți este setat la decalajul „circular“ Shift +, Selectați Lsh în modul Programator când Decalajul Biți este setat la decalajul „aritmetic“ sau „logic“ Shift +

Selectați RSH în modul Programator când Decalajul Biți este setat la decalajul “arithmetic” sau “logic” % Selectare % în modul Programator | Selectare OR in Modul Programator ^ Selectare XOR in Modul Programator \ Selectare NOR in Modul Programator ~ Selectare NOT in Modul Programator & Selectare AND in Modul Programator

Select sind NAND im Modulprogrammierer

Comenzi rapide de la keyboardă pentru bara Jocuri Apăsați această tastă Pentru a face aceasta Windows sigla + G Deschidere bară Joc atunci când este deschis un joc Tasta cu sigla Windows + Alt + G Înregistrare ultimale 30 de secunde Tasta cu sigla Windows + Alt + R Pentru ein porni sau ein Opri înregistrarea Tasta cu sigla Windows + Alt + Print Screen Create captură de ecran a jocului dvs

Tasta cu sigla Windows + Alt + T Afișare sau ascundere cronometru de inregistrare Tasta siglă Windows + Alt + M Activare sau dezactivare microfon Tasta siglă Windows + Alt + B Pornire sau oprire in inregistrare Tasta siglă Windows + Alt + W Afișare camera în timpul difuzări

Comenzi rapide de la keyboardă în Groove Apăsați aceasta tastă Pentru a face aceasta Ctrl + P Redare sau întrerupere Ctrl + F Treceți la următoarea melodie Ctrl + B Repornire melodie curentă sau salt la melodia anterioară F9 Creștere volum F8 Reducereți Enteret

Strg ulivam volum F7 Selectare element și intrare în modul de select Ctrl + A Selectare totală A șterge Ștergeți elementul sau elementele selectate Ctrl + Shift + P Redare element selectat Ctrl + T Activare sau dezactivare Repetare Ctrl + H Activare sau dezactivare Amestecare Ctrl + Q Căutare

Comenzi rapide de la keyboardă în Hărți Apăsați aceasta tastă Pentru a face aceasta Taste săgeți Panoramare hartă în orice direcție SAURIRE LA DREAPTA TASTEN SUS SAU ÎOS înclinare Tastele + Sau – Mărire SAU Mictetorare vizalizare oraşe 3D-Page-Seite SAU-Seite nach unten Îndepărtare Sau Apopiere vizalizare Oraşe 3D Strg + y comutare între vizalizări Aeriene şi Rutiere Strg + Home CENTRARE HARTă În d loca celcentă ctrl + D Aflați indicații privind traseul Ctrl + F Căutare Ctrl + M Minimizare filă activă Ctrl + P Imprimarea Ctrl + T Afișare sau ascundere traffic Înapoi Mergeți înapoi Ctrl + H Partajare Ctrl + L Mutare focusizare la hartă Strg + W Ãnch

Datei aktivieren + Tab Salt la Fila următoare Strg + Umschalt + Tab Salt la Fila Anterioară Strg + S Afișare sau ascundere Streetside Strg + C In Zwischenablage kopieren

Comenzi rapide de la keyboardă pentru Films și TV Apăsați această tastă Pentru a face aceaă Alt + Enter Redare în ecran complet Esc Ieșire din ecran complet Enter Selectați un element care are focusizarea Bară de spațiu sau Strg + P Redare sau punere în pauză (atunci când un videoclip iste în focusizare) Alt + tasta Săgeată la stânga sau Tasta siglă Windows + Înapoi Mergeți înapoi Ctrl + T Activați sau dezactivați repetarea F7 Dezactivare sunet F8 Reducere volum F9 Creștere volum

Comenzi rapide de la keyboardă pentru Paint Apăsaţi acetaă tastă Pentru a face aceasta F11 Imaginieren in Mod Ecran komplett F12 Imaginieren ca fișier nou Ctrl + A Selectare întreaga Imagine Ctrl + B Textul apare scris în caractere aldine Ctrl + C Copyiere selecție în Clipboard + E Deschidere casetă de dialog Proprietăți Ctrl + G Afișare sau ascundere linii de grilă Ctrl + I Textul apare scris în caractere cursive Ctrl + N Creare Imagine Nouă Strg + O Deschidere Imagine Existentă Strg + P Imprimare Imagine Ctrl + R Afișare sau Ascundere Riglă Ctrl + S Zum Ändern des Bildes Strg + U Text zum Ändern von Text in einem Zeichen sublinieren Strg + V Auswahl in der Zwischenablage löschen Strg + W Deschidere casetă de dialog Redimensionary and înclinare Strg + X Decupare selection Strg + Y Refacere modificare Ctrl + Z Anulare modificare Ctrl + plus (+) Mărire lățime a pensulei, liniei sau conturului formei cu un pixel Strg + minus (-) Micșorare lățime a pensulei, liniei sau conturului for mei cu un pixel Ctrl + Page Up Măriți Ctrl + Page Down Micșorați Alt + F4 Închidere Imagine și a fereastra acesteia Paint Săgeată la dreapta Mutare selecție sau formă activă la dreapta cu un pixel Săgeată la stânga Mutare selecție sau form a pixel la ga pixel Săgeată în jos Mutare selecție sau formă activă în jos cu un pixel Săgeată în su sus Mutare selecție sau formă activă în sus sus cu un pixel Shift + F10 Afișare menu contextual

See also  Best Choice bluestacks 4 системные требования Update

Schneller Zugriff auf die Tastatur von Paint 3D Ändern Sie den Bildschirminhalt Drücken Sie auf das Gesicht aceasta Ctrl + 0 sau NumberPad0 Resetare funcție de mărire Ctrl + 3 Comutare între vizualizari Ctrl + A Selectează toate elementele 3D din spațiul de lucru; Wiederholungsbefehl pentru a comuta la selectarea tuturor elementelor 2D Ctrl + B Textul apare scris în caractere aldine Ctrl + C Copy element selectat Ctrl + Insert Copy element selectat Ctrl + Shift + C Efectuare captură de ecran Ctrl + E Afișare proprietăsi ale panzei Ctrl + Shift + E Afisare sau ascundere perspectivă 3D Ctrl + G Grupare obiecte Ctrl + Shift + G Anulare grupări de obiecte I Activare pipetă Ctrl + I Textul apare scris in caractere cursive M Minimize sau extindere meniu lateral Ctrl + N Create now sau in fișier nou Ctrl + O Deschidere imagine existent sau un fișier existent Ctrl + P Imprimare în 2D Ctrl + S Salvare Ctrl + Shift + S Salvare ca Ctrl + U Textul apare scris în caractere subliniate Ctrl + V Lipire element selectat Shift + Insert Lipire element selectat Ctrl + W Selectare panză Ctrl + Shift + W Afișare sau ascundere panză Ctrl + X Decupare element selectat Shift + Delete Decupare element selectat Ctrl + Shift + X Trunchiere 2D Ctrl + Y Reface re ac tiune Ctrl + Z Anulare actiune Esc Oprire sau închidere activitate curentă Page de pornire Resetare visualize PgUp mariti Ctrl + PgUp mariti PgDn Micşoraţi Ctrl + PgDn Micşoraţi Ctrl + rotiţa mouse-ului Marire sau micşorare Ctrl + Săgeata laare stânga Ctrl + Săgeata laare stânga Dreada Orbitare La Dreadta Ctrl + Săgeată în Sus Orbitire în Sus Ctrl + Săgeată în Jos Orbitire în Jos Alt + Săgeată La Stânga Panoramare La Stânga Alt + Săgeată La Dreada Panoramic La Dread Alt + Săgeată în Sus Panoramare în Sus Alt + Săgeat Panorama în jos Ctrl + Minus (-) sau [ Reducere dimensiune pensulă Ctrl + Plus (+) sau ] Creștere dimensiune pensulă Săgeată la dreapta Mutare selecție sau formă activă la dreapta cu un pixel Săgeată la stânga Mutare selecție sau formă cu stânga Săgeată în jos Mutare selecție sau formă activă în jos cu un pixel Săgeată în sus Mutare selecție sau formă activă în sus cu un cu un pixel Alt + F4 Închidere program F6 Parcurgere element e de pe e cran într-o fereastră sau pe desktop F10 Activare bară de meniu în aplicație Shift + F10 Afișare meniu contextual F11 Vizualisare Imagine în mod ecran complete F12 Salvare Imagine ca fișier nou

Comenzi rapide de la keyboardă pentru Fotografii Apăsați aceeastă tastă Pentru a face aceasta Bara de spațiu (în Colecție) Selectați un element și intrați în modul Selecție Enter (din modul Selecție) Selectare element din modul Selecție Bara de spațiu (în timpazce se photography) AFIŞARE SAU ARADIREE COMENZI BARA DE SPAţIU (ÎN TIMP CE SE VIZUALIZEAZă UN-Videoclip) redare sau punere în pauză a videoclipului tastele săgeată (în colecţie) Derulare în jos, În color, la stânga sau la dreaga tastele săgeată la stânga sau la drealy tastele săgeată (pe un singur element sau o singură expunere de diapozitive) Afișare element următor sau anterior Tastele săgeată (pe o fotografie mărită) Mutare în fotografie CTRL + Plus sau Minus (+ sau -) Mărire sau micșorare atunci când vizualizați o fotografiere

Ctrl + 0 Reset nivel de zoom pentru o fotografie Esc Revenire la ecranul anterior Ctrl + S Salvare Ctrl + P Imprimarea Ctrl + C Copy Ctrl+R (în timp ce se vizualizează sau se editează) Rotir e fotograf dh E (în timp ce se vizualizează o fotografie) Îmbunătățire fotografie Ctrl + Z (editare) Anulare modificări CTRL + Y (editare) Refacere modificări Ctrl + / (editare) Vizualize original Shift + tastele săgeată focusize select + tastele săgeată Mutare ascundere parțială sau zonă de focusizare selectivă F5 (în timp ce se vizualizează un element) Începere expunere de diapositive Alt + Enter Vizualizare informaii despre fișier Ctrl + L Setare ca ecran de blocare Ctrl + N (în vizualizarea) Neues Album erstellen Strg + R (in Album anzeigen) Album löschen Strg + D Elemente hinzufügen Album auswählen Strg + U Elemente löschen oder Album auswählen

Comenzi rapide de la Tastatura pentru Reportofon Apăsaţi aceasta TASTA Pentru ein Gesicht aceasta Ctrl + R Începere anmelden Registrieren nouă Strg + M Adăugare Marcator la anmelden Registrieren A sterge Ştergere anmelden Registrieren selectată bara de spatiu Redare Sau întrerupere Înapoi Mergeţi Înapoi F2 Redenumire anmelden Registrieren SAGEATA la DREAPTA Sau la Stângă Faceți un salt înainte sau înapoi în timp ce redați o înregistrare Shift + săgeată la dreapta sau la stânga Salt înainte sau înapoi Pagina de pornire Salt la începutul înregistrării Sfârșit Salt la sfâr

Aula de Wordpad Update

Video unten ansehen

Neue Informationen zum Thema ce este wordpad

Aula de Informática Básica – Wordpad (Windows)

ce este wordpad Einige Bilder im Thema

 Update New Aula de Wordpad
Aula de Wordpad Update

Windows help & learning – Microsoft Support Neueste

Find help and how-to articles for Windows operating systems. Get support for Windows and learn about installation, updates, privacy, security and more.

+ Details hier sehen

Read more

Holen Sie sich die beste Anzeige auf Ihrem Monitor Windows betrachtet Ihren Monitor und ermittelt die besten Anzeigeeinstellungen

Optimieren Sie Ihren Monitor

Auf den neuesten Stand bringen Erfahren Sie, wie Sie Windows 8 auf Windows 8.1 aktualisieren, wenn Sie nicht auf Windows 10 aktualisieren können

Aktualisieren Sie auf Windows 8.1

Suchen nach PC-Einstellungen Installieren Sie Geräte, personalisieren Sie Ihren PC und wählen Sie in den Einstellungen aus, wie Windows konfiguriert ist

PC-Einstellungen finden

Utiliser WordPad de Windows. New Update

Video ansehen

Neue Informationen zum Thema ce este wordpad

Formation informatique débutants: Mon premier traitement de texte: Utiliser WordPad de Windows 8
pour en savoir plus voir : http://www.club-montaleau.fr

ce este wordpad Sie können die schönen Bilder im Thema sehen

 Update Utiliser WordPad de Windows.
Utiliser WordPad de Windows. New Update

Ce este limbajul HTML? – ecursuri.ro Update

Este de ajuns sa cunosti tag-urile de baza ale acestui limbaj (vom vedea mai incolo ce inseamna aceste tag-uri) pentru a putea crea o pagina web. Pentru aceasta trebuie sa exersezi cat mai mult, incepand cu exemplele din cadrul cursului HTML pe intelesul tuturor , sa scrii tu codul pentru fiecare exemplu.

+ Details hier sehen

Windows 10 : Using the WordPad Application New Update

Video unten ansehen

Neue Informationen zum Thema ce este wordpad

This is a brief look at the WordPad Application included in Windows 10 including CAPS toggle and adding a table.

ce este wordpad Einige Bilder im Thema

 New Update Windows 10 : Using the WordPad Application
Windows 10 : Using the WordPad Application New

FAQ: Google Fusion Tables – Fusion Tables Help Update New

03/12/2019 · Last updated: December 3, 2019 Google Fusion Tables and the Fusion Tables API have been discontinued. We want to thank all our users these past nine years. We understand you may not agree with this decision, but we hope you’ll find alternatives that are just as useful, including BigQuery, Cloud SQL, Maps Platform, and Data Studio.. Frequently Asked Questions

+ Details hier sehen

Read more

Letzte Aktualisierung: 3

Dezember 2019

Google Fusion Tables und die Fusion Tables API wurden eingestellt

Wir möchten allen unseren Benutzern in den letzten neun Jahren danken

Wir verstehen, dass Sie mit dieser Entscheidung möglicherweise nicht einverstanden sind, hoffen aber, dass Sie Alternativen finden, die ebenso nützlich sind, darunter BigQuery, Cloud SQL, Maps Platform und Data Studio

Häufig gestellte Fragen

Was passiert mit meinen Google Fusion Tables-Daten?

Alle Google Fusion Tables-Daten (z

B

Daten, die Sie in Tabellen hochgeladen haben) werden von den Google-Servern gelöscht

Gibt es in Zukunft eine Möglichkeit, meine Fusion Tables-Daten von Google abzurufen? Bis zum 3

März 2020 können Sie Ihre Tabellendaten über Google Takeout herunterladen

Danach werden alle Fusion Tables-Daten dauerhaft und unwiderruflich gelöscht

Warum wurde Google Fusion Tables eingestellt? Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogbeitrag.

Tutorial:Cum sa descarcati wordpad 2009 New

Video unten ansehen

Neues Update zum Thema ce este wordpad

Linkul este acesta:http://www.chip.de/downloads/Wordpad-2009_34264043.html

ce este wordpad Einige Bilder im Thema

 Update Tutorial:Cum sa descarcati wordpad 2009
Tutorial:Cum sa descarcati wordpad 2009 Update

Download Visual Studio 2003 Retired Technical … Update

21/09/2017 · Generally, a download manager enables downloading of large files or multiples files in one session. Many web browsers, such as Internet Explorer 9, include a download manager.

+ mehr hier sehen

Read more

Hinweis: Für diesen Download sind mehrere Dateien verfügbar

Sobald Sie auf die Schaltfläche „Herunterladen“ klicken, werden Sie aufgefordert, die benötigten Dateien auszuwählen

us.pdf 21.09.2017 Dateigröße: 94,4 MB 51,9 MB 3,2 MB 10,5 MB 23,9 MB

Tutorial – WordPad Update

Video ansehen

Neues Update zum Thema ce este wordpad

A través de este tutorial, aprenderemos como utilizar la herramienta de windows, WORDPAD.
Este tutorial es realizado para la clase de Tecnología.
Espero les guste.

ce este wordpad Ähnliche Bilder im Thema

 Update Tutorial - WordPad
Tutorial – WordPad New

.NET Framework – Wikipedia Neueste

The .NET Framework (pronounced as “dot net”) is a proprietary software framework developed by Microsoft that runs primarily on Microsoft Windows.It was the predominant implementation of the Common Language Infrastructure (CLI) until being superseded by the cross-platform .NET project. It includes a large class library called Framework Class Library (FCL) and provides …

+ Details hier sehen

Read more

Von Microsoft entwickelte Softwareplattform

Das. NET Framework (ausgesprochen als „dot net“) ist ein proprietäres Software-Framework, das von Microsoft entwickelt wurde und hauptsächlich unter Microsoft Windows ausgeführt wird

Es war die vorherrschende Implementierung der Common Language Infrastructure (CLI), bis sie durch das plattformübergreifende. NET-Projekt ersetzt wurde

Es enthält eine große Klassenbibliothek namens Framework Class Library (FCL) und bietet Sprachinteroperabilität (jede Sprache kann in anderen Sprachen geschriebenen Code verwenden) über mehrere Programmiersprachen hinweg

Für. NET Framework geschriebene Programme werden in einer Softwareumgebung (im Gegensatz zu einer Hardwareumgebung) namens Common Language Runtime (CLR) ausgeführt

Die CLR ist eine virtuelle Anwendungsmaschine, die Dienste wie Sicherheit, Speicherverwaltung und Ausnahmebehandlung bereitstellt

Daher wird Computercode, der mit. NET Framework geschrieben wurde, als „verwalteter Code“ bezeichnet

FCL und CLR bilden zusammen das. NET Framework

FCL bietet die Benutzeroberfläche, den Datenzugriff, die Datenbankkonnektivität, die Kryptografie, die Entwicklung von Webanwendungen, numerische Algorithmen und die Netzwerkkommunikation

Programmierer produzieren Software, indem sie ihren Quellcode mit. NET Framework und anderen Bibliotheken kombinieren

Das Framework soll von den meisten neuen Anwendungen verwendet werden, die für die Windows-Plattform erstellt wurden

Microsoft produziert auch eine integrierte Entwicklungsumgebung für. NET-Software namens Visual Studio

.NET Framework begann als proprietäre Software, obwohl das Unternehmen daran arbeitete, den Software-Stack fast sofort zu standardisieren, noch vor seiner ersten Veröffentlichung

See also  Best fortschrittsbalken powerpoint New Update

Trotz der Standardisierungsbemühungen äußerten Entwickler, hauptsächlich diejenigen in den Free- und Open-Source-Software-Communities, ihr Unbehagen über die gewählten Begriffe und die Aussichten auf eine freie und Open-Source-Implementierung, insbesondere in Bezug auf Softwarepatente

Seitdem hat Microsoft die. NET-Entwicklung geändert, um einem zeitgenössischen Modell eines von der Community entwickelten Softwareprojekts besser zu folgen, einschließlich der Veröffentlichung eines Updates für sein Patent, das verspricht, die Bedenken auszuräumen.[2]

Im April 2019 veröffentlichte Microsoft. NET Framework 4.8, die letzte Version des Frameworks als proprietäres Angebot

Seitdem wurden nur monatliche Sicherheits- und Zuverlässigkeitsfehlerbehebungen für diese Version veröffentlicht

Weitere Änderungen an dieser Version sind nicht geplant.[3]

Geschichte[Bearbeiten]

Microsoft begann Ende der 1990er Jahre mit der Entwicklung von. NET Framework, ursprünglich unter dem Namen Next Generation Windows Services (NGWS), als Teil der. NET-Strategie

Anfang 2000 wurden die ersten Beta-Versionen von. NET 1.0 veröffentlicht

Im August 2000 arbeiteten Microsoft und Intel daran, die Common Language Infrastructure (CLI) und C# zu standardisieren

Bis Dezember 2001 wurden beide von Ecma International (ECMA) Standards ratifiziert.[4][5] Die Internationale Organisation für Normung (ISO) folgte im April 2003

Die aktuellen Versionen der ISO-Normen sind ISO/IEC 23271:2012 und ISO/IEC 23270:2006.[6][7]

Während Microsoft und ihre Partner Patente für CLI und C# halten, verlangen ECMA und ISO, dass alle für die Implementierung wesentlichen Patente unter „angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen“ verfügbar gemacht werden

Die Firmen erklärten sich bereit, diese Bedingungen einzuhalten und die Patente kostenlos zur Verfügung zu stellen

Dies galt jedoch nicht für den Teil von. NET Framework, der nicht von den ECMA-ISO-Standards abgedeckt wird, darunter Windows Forms, ADO.NET und ASP.NET

Patente, die Microsoft in diesen Bereichen hält, haben möglicherweise nicht von Microsoft stammende Implementierungen des vollständigen Frameworks abgeschreckt.[8]

Am 3

Oktober 2007 gab Microsoft bekannt, dass der Quellcode für. NET Framework 3.5-Bibliotheken unter der Microsoft Reference Source License (Ms-RSL[a]) verfügbar sein wird.[9] Das Quellcode-Repository wurde am 16

Januar 2008 online verfügbar und umfasste BCL, ASP.NET, ADO.NET, Windows Forms, WPF und XML

Scott Guthrie von Microsoft versprach, dass LINQ-, WCF- und WF-Bibliotheken hinzugefügt würden.[10]

Die. NET Compact Framework- und. NET Micro Framework-Varianten des. NET Framework boten Unterstützung für andere Microsoft-Plattformen wie Windows Mobile, Windows CE und andere eingebettete Geräte mit begrenzten Ressourcen

Silverlight bot Unterstützung für Webbrowser über Plug-Ins

Microsoft. NET Framework v4.5-Logo

Im November 2014 veröffentlichte Microsoft außerdem eine Aktualisierung seiner Patenterteilungen, die den Geltungsbereich über seine früheren Zusagen hinaus erweitert

Frühere Projekte wie Mono befanden sich in einer rechtlichen Grauzone, da Microsofts frühere Zuschüsse nur für die Technologie in „abgedeckten Spezifikationen“ galten, einschließlich der jeweils 4

Ausgabe von ECMA-334 und ECMA-335

Das neue Patentversprechen legt jedoch keine Obergrenze für die Spezifikationsversion fest und erstreckt sich sogar auf alle auf MSDN dokumentierten. NET-Laufzeittechnologien, die nicht offiziell von der ECMA-Gruppe spezifiziert wurden, wenn ein Projekt sich entscheidet, sie zu implementieren

Dadurch können Mono und andere Projekte die Funktionsgleichheit mit modernen. NET-Funktionen aufrechterhalten, die seit der Veröffentlichung der 4

Ausgabe eingeführt wurden, ohne dass das Risiko eines Patentstreits wegen der Implementierung dieser Funktionen besteht

Die neue Gewährung behält die Einschränkung bei, dass jede Implementierung eine Mindestkonformität mit den obligatorischen Teilen der CLI-Spezifikation aufrecht erhalten muss.[11]

Am 31

März 2016 gab Microsoft auf der Microsoft Build bekannt, dass sie Mono unter einer MIT-Lizenz vollständig neu lizenzieren werden, selbst in Szenarien, in denen zuvor eine kommerzielle Lizenz benötigt wurde.[12] Microsoft ergänzte auch sein vorheriges Patentversprechen für Mono und erklärte, dass sie keine “anwendbaren Patente” gegen Parteien geltend machen werden, die “Mono verwenden, verkaufen, zum Verkauf anbieten, importieren oder vertreiben”.[13][14] Es wurde angekündigt dass das Mono-Projekt zur. NET Foundation beigetragen hat

Diese Entwicklungen folgten der Übernahme von Xamarin, die im Februar 2016 begann und am 18

März 2016 abgeschlossen wurde.[15]

Die Pressemitteilung von Microsoft hebt hervor, dass das plattformübergreifende Engagement nun einen vollständig quelloffenen, modernen serverseitigen. NET-Stack ermöglicht

Microsoft hat den Quellcode für WPF, Windows Forms und WinUI am 4

Dezember 2018 veröffentlicht.[16]

Architektur Visuelle Übersicht über die Common Language Infrastructure (CLI)

Gemeinsame Sprachinfrastruktur[Bearbeiten]

Die Common Language Infrastructure (CLI) bietet eine sprachneutrale Plattform für die Anwendungsentwicklung und -ausführung

Durch die Implementierung der Kernaspekte von. NET Framework im Rahmen von CLI sind diese Funktionen nicht an eine Sprache gebunden, sondern stehen in den vielen vom Framework unterstützten Sprachen zur Verfügung

Common Language Runtime [ bearbeiten ]

.NET Framework enthält die Common Language Runtime (CLR)

Es dient als Ausführungsmaschine von. NET Framework und bietet viele Dienste wie Speicherverwaltung, Typsicherheit, Ausnahmebehandlung, Garbage Collection, Sicherheit und Thread-Verwaltung

Alle geschriebenen Programme für. NET Framework werden von der CLR ausgeführt

Für. NET Framework geschriebene Programme werden in CIL (Common Intermediate Language Code) kompiliert, anstatt direkt in Maschinencode kompiliert zu werden

Während der Ausführung wandelt ein architekturspezifischer Just-in-Time-Compiler (JIT) den CIL-Code in Maschinencode um

Assemblies [ bearbeiten ]

Kompilierter CIL-Code wird in CLI-Assemblys gespeichert

Wie von der Spezifikation vorgeschrieben, werden Assemblys im Dateiformat Portable Executable (PE) gespeichert, das auf der Windows-Plattform für alle DLL-Dateien (Dynamic Link Library) und ausführbare EXE-Dateien üblich ist

Jede Assembly besteht aus einer oder mehreren Dateien, von denen eine ein Manifest mit den Metadaten für die Assembly enthalten muss

Der vollständige Name einer Assembly (nicht zu verwechseln mit dem Dateinamen auf dem Datenträger) enthält den einfachen Textnamen, die Versionsnummer, die Kultur und das öffentliche Schlüsseltoken

Baugruppen gelten als gleichwertig, wenn sie den gleichen vollständigen Namen haben.

Ein privater Schlüssel kann auch vom Ersteller der Assembly für eine starke Benennung verwendet werden

Das Token des öffentlichen Schlüssels gibt an, mit welchem ​​privaten Schlüssel eine Assembly signiert wird

Nur der Ersteller des Schlüsselpaars (normalerweise die Person, die die Assembly signiert) kann Assemblys signieren, die denselben starken Namen wie eine Assembly einer früheren Version haben, da der Ersteller den privaten Schlüssel besitzt

Zum Hinzufügen von Assemblys zum globalen Assemblycache ist eine starke Benennung erforderlich

Beginnend mit Visual Studio 2015 ermöglicht die native. NET-Kompilierungstechnologie die Kompilierung von. NET-Code von universellen Windows-Plattform-Apps direkt in Maschinencode und nicht in CIL-Code, aber die App muss entweder in C# oder Visual Basic.NET geschrieben sein.[17 ]

Klassenbibliothek[Bearbeiten]

.NET Framework enthält eine Implementierung der grundlegenden CLI-Standardbibliotheken

Die. NET Framework-Klassenbibliothek (FCL) ist in einer Hierarchie von Namespaces organisiert

Die meisten integrierten Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) sind entweder Teil von System.*- oder Microsoft.*-Namespaces

Diese Klassenbibliotheken implementieren viele gemeinsame Funktionen, wie z

B

das Lesen und Schreiben von Dateien, das Rendern von Grafiken, die Interaktion mit Datenbanken und die Bearbeitung von XML-Dokumenten

Die Klassenbibliotheken sind für alle CLI-kompatiblen Sprachen verfügbar

Die FCL implementiert die CLI Base Class Library (BCL) und andere Klassenbibliotheken – einige werden von CLI spezifiziert und andere sind Microsoft-spezifisch

BCL umfasst eine kleine Teilmenge der gesamten Klassenbibliothek und ist der Kernsatz von Klassen, die als Basis dienen API von CLR.[18] Für. NET Framework befinden sich die meisten Klassen, die als Teil von BCL betrachtet werden, in mscorlib.dll, System.dll und System.Core.dll

BCL-Klassen sind in. NET Framework sowie seinen alternativen Implementierungen einschließlich. NET Compact Framework, Microsoft Silverlight,. NET Core und Mono verfügbar

FCL bezieht sich auf die gesamte Klassenbibliothek, die mit. NET Framework geliefert wird

Es enthält einen erweiterten Satz von Bibliotheken, einschließlich BCL, Windows Forms, ASP.NET und Windows Presentation Foundation (WPF), aber auch Erweiterungen der Basisklassenbibliotheken ADO.NET, Language Integrated Query (LINQ), Windows Communication Foundation (WCF)

, und Workflow Foundation (WF)

FCL ist im Umfang viel größer als Standardbibliotheken für Sprachen wie C++ und im Umfang vergleichbar mit Standardbibliotheken von Java

Mit der Einführung alternativer Implementierungen (z

B

Silverlight) führte Microsoft das Konzept der Portable Class Libraries (PCL) ein

Ermöglichen, dass eine konsumierende Bibliothek auf mehr als einer Plattform ausgeführt wird

Mit der weiteren Verbreitung von. NET-Plattformen konnte der PCL-Ansatz nicht skaliert werden (PCLs sind definierte Schnittstellen der API-Oberfläche zwischen zwei oder mehr Plattformen).[19] Als nächste Evolutionsstufe von PCL wurde die. NET-Standardbibliothek rückwirkend auf der Grundlage der System.Runtime.dll-basierten APIs erstellt, die in UWP und Silverlight zu finden sind

Neue. NET-Plattformen werden ermutigt, eine Version der Standardbibliothek zu implementieren, die es ihnen ermöglicht, vorhandene Bibliotheken von Drittanbietern wiederzuverwenden, um ohne neue Versionen davon ausgeführt zu werden

Die. NET-Standardbibliothek ermöglicht eine unabhängige Weiterentwicklung der Bibliotheks- und Anwendungsmodellschichten innerhalb der. NET-Architektur.[20]

NuGet ist der Paketmanager für alle. NET-Plattformen

Es wird verwendet, um Bibliotheken von Drittanbietern in ein. NET-Projekt mit einem globalen Bibliotheks-Feed auf NuGet.org abzurufen.[21] Private Feeds können separat verwaltet werden, z

B

von einem Build-Server oder einem Dateisystemverzeichnis

Microsoft hat C++/CLI in Visual Studio 2005 eingeführt, eine Sprache und ein Mittel zum Kompilieren von Visual C++-Programmen, die innerhalb des. NET Framework ausgeführt werden sollen

Einige Teile des C++-Programms werden immer noch in einer nicht verwalteten Visual C++-Laufzeit ausgeführt, während speziell modifizierte Teile in CIL-Code übersetzt und mit der CLR von. NET Framework ausgeführt werden

Mit dem C++/CLI-Compiler kompilierte Assemblys werden seitdem als Mixed-Mode-Assemblys bezeichnet Sie enthalten nativen und verwalteten Code in derselben DLL.[22] Das Reverse Engineering solcher Assemblys ist komplexer, da. NET-Decompiler wie. NET Reflector nur den verwalteten Code offenlegen

Designprinzip [ bearbeiten ]

Interoperabilität

Da Computersysteme üblicherweise eine Interaktion zwischen neueren und älteren Anwendungen erfordern, stellt. NET Framework Mittel bereit, um auf Funktionen zuzugreifen, die in neueren und älteren Programmen implementiert sind, die außerhalb der. NET-Umgebung ausgeführt werden

Der Zugriff auf COM-Komponenten (Component Object Model) wird in den Namespaces System.Runtime.InteropServices und System.EnterpriseServices des Frameworks bereitgestellt

Der Zugriff auf andere Funktionen erfolgt über Platform Invocation Services (P/Invoke)

Der Zugriff auf. NET-Funktionen aus nativen Anwendungen erfolgt über die umgekehrte P/Invoke-Funktion

Sprachunabhängigkeit [ bearbeiten ]

.NET Framework führt ein Common Type System (CTS) ein, das alle möglichen Datentypen und Programmierkonstrukte definiert, die von CLR unterstützt werden, und wie sie gemäß der CLI-Spezifikation interagieren können oder nicht

Aufgrund dieser Funktion unterstützt. NET Framework den Austausch von Typen und Objektinstanzen zwischen Bibliotheken und Anwendungen, die mit einer beliebigen konformen. NET-Sprache geschrieben wurden

Typsicherheit [ bearbeiten ]

CTS und die in. NET Framework verwendete CLR erzwingen auch Typsicherheit

Dies verhindert schlecht definierte Umwandlungen, falsche Methodenaufrufe und Probleme mit der Speichergröße beim Zugriff auf ein Objekt

See also  Best Choice musik download kostenlos converter New Update

Dadurch werden die meisten CLI-Sprachen auch statisch typisiert (mit oder ohne Typrückschluss)

Beginnend mit. NET Framework 4.0 erweiterte die Dynamic Language Runtime jedoch die CLR und ermöglichte die Implementierung dynamisch typisierter Sprachen auf der CLI.

Portabilität [ bearbeiten ]

Während Microsoft nie das vollständige Framework auf einem System außer Microsoft Windows implementiert hat, hat es das Framework so konstruiert, dass es plattformübergreifend ist,[23] und Implementierungen sind für andere Betriebssysteme verfügbar (siehe Silverlight und § Alternative Implementierungen)

Microsoft reichte die Spezifikationen für CLI (einschließlich der Kernklassenbibliotheken, CTS und CIL),[24][25][26] C#[27] und C++/CLI[28] sowohl bei Ecma International (ECMA) als auch bei International ein Organization for Standardization (ISO) und stellt sie als offizielle Standards zur Verfügung

Dadurch wird es Dritten ermöglicht, kompatible Implementierungen des Frameworks und seiner Sprachen auf anderen Plattformen zu erstellen

Sicherheit [ bearbeiten ]

.NET Framework verfügt über einen eigenen Sicherheitsmechanismus mit zwei allgemeinen Features: Code Access Security (CAS) sowie Validierung und Verifizierung

CAS basiert auf Beweisen, die einer bestimmten Baugruppe zugeordnet sind

In der Regel ist der Beweis die Quelle der Assembly (ob sie auf dem lokalen Computer installiert ist oder aus dem Internet heruntergeladen wurde)

CAS verwendet Beweise, um die dem Code gewährten Berechtigungen zu bestimmen

Anderer Code kann verlangen, dass dem aufrufenden Code eine bestimmte Berechtigung erteilt wird

Die Anforderung bewirkt, dass CLR einen Call-Stack-Walk durchführt: Jede Assembly jeder Methode im Call-Stack wird auf die erforderliche Berechtigung überprüft; Wenn einer Assembly die Berechtigung nicht erteilt wird, wird eine Sicherheitsausnahme ausgelöst

Verwalteter CIL-Bytecode lässt sich einfacher zurückentwickeln als nativer Code, sofern er nicht verschleiert wird.[29]. NET-Decompilerprogramme ermöglichen es Entwicklern ohne Reverse-Engineering-Kenntnisse, den Quellcode hinter unverschleierten. NET-Assemblys anzuzeigen

Im Gegensatz dazu sind Apps, die zu nativem Maschinencode kompiliert wurden, viel schwieriger rückzuentwickeln, und Quellcode wird fast nie erfolgreich produziert, hauptsächlich aufgrund von Compiler-Optimierungen und mangelnder Reflexion.[30] Dies führt in der Geschäftswelt zu Bedenken hinsichtlich des möglichen Verlusts von Geschäftsgeheimnissen und der Umgehung von Lizenzkontrollmechanismen

Um dies abzumildern, hat Microsoft seit 2002 die Dotfuscator Community Edition in Visual Studio. NET integriert.[b] Verschleierungstools von Drittanbietern sind auch von Anbietern wie VMware, V.i

Labs, Turbo und Red Gate Software

Verschlüsselungstools auf Methodenebene für. NET-Code sind von Anbietern wie SafeNet erhältlich

Speicherverwaltung [ bearbeiten ]

CLR befreit den Entwickler von der Last der Speicherverwaltung (Zuweisung und Freigabe nach Abschluss); Es übernimmt die Speicherverwaltung selbst, indem es erkennt, wann Speicher sicher freigegeben werden kann

Instanziierungen von. NET-Typen (Objekten) werden vom verwalteten Heap zugewiesen; ein Speicherpool, der von CLR verwaltet wird

Solange ein Verweis auf ein Objekt besteht, der entweder direkt oder über einen Graphen von Objekten erfolgen kann, wird das Objekt als in Gebrauch betrachtet

Wenn kein Verweis auf ein Objekt vorhanden ist und es nicht erreicht oder verwendet werden kann, wird es zu Müll und kann gesammelt werden alle unbrauchbaren Objekte und fordert den ihnen zugewiesenen Speicher zurück

Es ist ein nicht deterministischer, kompaktierender Mark-and-Sweep-Garbage Collector

GC wird nur ausgeführt, wenn eine festgelegte Speichermenge verwendet wurde oder genügend Speicher auf dem System vorhanden ist

Da nicht garantiert ist, wann die Bedingungen zum Zurückfordern von Arbeitsspeicher erreicht sind, sind GC-Läufe nicht deterministisch

Jede. NET-Anwendung verfügt über eine Reihe von Roots, bei denen es sich um Zeiger auf Objekte im verwalteten Heap (verwaltete Objekte) handelt

Dazu gehören Verweise auf statische Objekte, Objekte, die als lokale Variablen oder Methodenparameter definiert sind, die sich derzeit im Geltungsbereich befinden, und Objekte, auf die durch CPU-Register verwiesen wird.[31] Wenn GC ausgeführt wird, hält es die Anwendung an und listet dann für jedes Objekt, auf das im Stamm verwiesen wird, rekursiv alle Objekte auf, die von den Stammobjekten aus erreichbar sind, und markiert sie als erreichbar

Es verwendet CLI-Metadaten und Reflektion, um die von einem Objekt gekapselten Objekte zu erkennen und sie dann rekursiv zu durchlaufen

Anschließend werden alle Objekte auf dem Heap (die ursprünglich zusammenhängend zugewiesen wurden) mithilfe von Reflektion aufgelistet

Alle nicht als erreichbar markierten Objekte sind Müll.[31] Dies ist die Markierungsphase.[32] Da der von Müll gehaltene Speicher keine Rolle spielt, wird er als freier Speicherplatz betrachtet

Dies hinterlässt jedoch Stücke von freiem Raum zwischen Objekten, die anfänglich zusammenhängend waren

Die Objekte werden dann zusammengepresst, um den freien Speicherplatz auf dem verwalteten Heap wieder zusammenhängend zu machen.[31][32] Jeder Verweis auf ein Objekt, der durch Verschieben des Objekts ungültig gemacht wurde, wird von GC aktualisiert, um die neue Position widerzuspiegeln.[32] Die Anwendung wird fortgesetzt, nachdem die Garbage Collection beendet wurde

Die neueste Version des. NET-Frameworks verwendet gleichzeitige Garbage Collection zusammen mit Benutzercode, wodurch Pausen unbemerkt bleiben, da dies im Hintergrund erfolgt.[33]

Der von. NET Framework verwendete Garbage Collector ist ebenfalls generationsübergreifend.[34] Objekte werden einer Generation zugeordnet

Neu erstellte Objekte werden als Generation 0 gekennzeichnet

Objekte, die eine Garbage Collection überleben, werden als Generation 1 gekennzeichnet

Objekte der Generation 1, die eine andere Sammlung überleben, sind Generation 2

Das Framework verwendet Objekte bis zur Generation 2.[34] Objekte der höheren Generation werden seltener als Objekte der unteren Generation von der Garbage Collection erfasst

Dies erhöht die Effizienz der Speicherbereinigung, da ältere Objekte tendenziell eine längere Lebensdauer haben als neuere Objekte.[34] Durch das Ignorieren älterer Objekte in den meisten Sammelläufen werden insgesamt weniger Prüfungen und Verdichtungsoperationen benötigt.[34]

Leistung[Bearbeiten]

Wenn eine Anwendung zum ersten Mal gestartet wird, kompiliert das. NET Framework den CIL-Code mit seinem Just-in-Time-Compiler in ausführbaren Code und speichert das ausführbare Programm im. NET Native Image Cache.[35][36] Aufgrund des Cachings wird die Anwendung bei nachfolgenden Starts schneller gestartet, obwohl der erste Start normalerweise langsamer ist

Um den ersten Start zu beschleunigen, können Entwickler das Native Image Generator-Dienstprogramm verwenden, um jede. NET-Anwendung manuell im Voraus zu kompilieren und zwischenzuspeichern.[36]

Der Garbage Collector, der in die Umgebung integriert ist, kann unvorhergesehene Ausführungsverzögerungen verursachen, über die der Entwickler wenig direkte Kontrolle hat

“Bei großen Anwendungen kann die Anzahl der Objekte, mit denen der Garbage Collector arbeiten muss, sehr groß werden, was bedeutet, dass es sehr lange dauern kann, alle zu besuchen und neu anzuordnen.”[37]

.NET Framework bietet seit April 2014 in Visual Studio 2013 Update 2 Unterstützung für den Aufruf von Streaming SIMD Extensions (SSE) über Managed Code

Mono hat jedoch 2009 Unterstützung für SIMD Extensions ab Version 2.2 innerhalb des Mono.Simd-Namespace bereitgestellt.[38 ] Der Hauptentwickler von Mono, Miguel de Icaza, hat die Hoffnung geäußert, dass diese SIMD-Unterstützung vom ECMA-Standard von CLR übernommen wird.[39] Streaming-SIMD-Erweiterungen sind seit der Einführung des Pentium III in x86-CPUs verfügbar

Einige andere Architekturen wie ARM und MIPS haben ebenfalls SIMD-Erweiterungen

Falls die CPU diese Erweiterungen nicht unterstützt, werden die Anweisungen in Software simuliert

[Zitat erforderlich]

Alternative Implementierungen[Bearbeiten]

.NET Framework war bis zur Veröffentlichung von. NET die vorherrschende Implementierung von. NET-Technologien

Andere Implementierungen für Teile des Frameworks existieren

Obwohl die Laufzeit-Engine durch eine ECMA-ISO-Spezifikation beschrieben wird, können andere Implementierungen davon durch Patentprobleme belastet sein; ISO-Normen können den Haftungsausschluss enthalten: „Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige der Elemente dieses Dokuments Gegenstand von Patentrechten sein können Es ist schwieriger, Alternativen zu FCL zu entwickeln, das nicht durch einen offenen Standard beschrieben wird und möglicherweise urheberrechtlichen Beschränkungen unterliegt

Außerdem haben Teile von FCL Windows-spezifische Funktionen und Verhaltensweisen, sodass die Implementierung auf Nicht-Windows-Plattformen problematisch sein kann

Einige alternative Implementierungen von Teilen des Frameworks sind hier aufgelistet

.NET Micro Framework ist eine. NET-Plattform für extreme Ressourcen -eingeschränkte Geräte

Es enthält eine kleine Version von CLR und unterstützt die Entwicklung in C# (obwohl einige Entwickler in der Lage waren, VB.NET zu verwenden, [41] wenn auch mit einer Menge Hacking und mit eingeschränkten Funktionalitäten) und Debugging (in einem Emulator oder auf Hardware), beide mit Microsoft Visual Studio

Es enthält auch eine Teilmenge der. NET Framework-Klassenbibliothek (etwa 70 Klassen mit etwa 420 Methoden), ein GUI-Framework, das lose auf WPF basiert, und zusätzliche Bibliotheken, die spezifisch für eingebettete Anwendungen sind (allerdings mit einer Menge Hacking und mit eingeschränkten Funktionen)

und Debuggen (in einem Emulator oder auf Hardware), beide mit Microsoft Visual Studio

Es enthält auch eine Teilmenge der. NET Framework-Klassenbibliothek (etwa 70 Klassen mit etwa 420 Methoden), ein GUI-Framework, das lose auf WPF basiert, und zusätzliche Bibliotheken, die speziell für eingebettete Anwendungen geeignet sind

Mono ist eine Implementierung von CLI und FCL und bietet zusätzliche Funktionen

Es ist als freie Software unter der MIT-Lizenz lizenziert

Es umfasst Unterstützung für ASP.NET-, ADO.NET- und Windows Forms-Bibliotheken für eine Vielzahl von Architekturen und Betriebssystemen

Es enthält auch C#- und VB.NET-Compiler

Portable.NET (Teil von DotGNU) bietet eine Implementierung von CLI, Teile von FCL und einen C#-Compiler

Es unterstützt eine Vielzahl von CPUs und Betriebssystemen

Das Projekt wurde eingestellt, mit der letzten stabilen Version im Jahr 2009

Microsoft Shared Source Common Language Infrastructure ist eine unfreie Implementierung von CLR

Die letzte Version läuft jedoch nur auf Windows XP SP2 und wurde seit 2006 nicht mehr aktualisiert

Daher enthält sie nicht alle Funktionen der Version 2.0 von. NET Framework

CrossNet[42] ist eine Implementierung von CLI und Teilen von FCL

Es ist freie Software, die eine Open-Source-MIT-Lizenz verwendet

Lizenzierung [ bearbeiten ]

Microsoft Managed Code Frameworks und ihre Komponenten werden wie folgt lizenziert:

Siehe auch [Bearbeiten]

Hinweis[Bearbeiten]

a b Die Lizenz wurde früher mit Ms-RL abgekürzt, aber Ms-RL bezieht sich jetzt auf die Microsoft Reciprocal License ^ Dotfuscator Community Edition 4.0

Basic Computer Training – Document Creation in Wordpad Update

Video unten ansehen

Weitere hilfreiche Informationen im Thema anzeigen ce este wordpad

http://www.meganga.com Everyone who switches on a computer at some point wants to create documents our free basic computer training for beginners and seniors shows how to get started. http://youtu.be/iypcZMtXVIA

ce este wordpad Einige Bilder im Thema

 New Basic Computer Training - Document Creation in Wordpad
Basic Computer Training – Document Creation in Wordpad Update

Sie können weitere Informationen zum Thema anzeigen ce este wordpad

Updating

Schlüsselwörter nach denen Benutzer zum Thema gesucht habence este wordpad

Updating

Ende des Themas ce este wordpad

Articles compiled by Tratamientorosacea.com. See more articles in category: DIGITAL MARKETING

Related Videos

Leave a Comment