Home » The Best jak zablokować kanał na yt New Update

The Best jak zablokować kanał na yt New Update

by Tratamien Torosace

You are viewing this post: The Best jak zablokować kanał na yt New Update

Neues Update zum Thema jak zablokować kanał na yt


Table of Contents

Zamek Grodno – co wiemy nowego? Oto efekt wieloletnich badań New

Poniżej prezentujemy streszczenie najważniejszych informacji, a osobom, którym angielski i naukowy język nie straszny, zachęcamy do lektury źródłowej publikacji. Bonusowo proponujemy również obejrzenie materiału wideo zawartego na końcu tego wpisu, gdzie najważniejsze ustalenia prezentuje kanał YT Podróżnik w czasie.

+ hier mehr lesen

Read more

Facebook

Twitter

Pinterest

Zamek Grodno wyróżnia się na tle zamków dolnośląskich

Stanowi on połączenie malowniczej górskiej ruiny, z obiektem owianym legendą, a jednocześnie możliwym do zwiedzania

Cieszy zatem niesamowicie fact, że wiele lat badań w końcu doczekało się kompletnego podsumowania

Co nowego wiemy o historii zamku i jego mieszkańcach? Jak mógł wyglądać na przestrzeni wieków? Czy naprawdę był obiektem, w którym i książę nie powstydziłby się zamieszkać?

Szczegółowe odpowiedzi na każde z tych pytań, a i jeszcze parę innych związanych z tym zamkiem, znaleźć można w najnowszym, anglojęzycznym numerze czasopisma “Architectus”

Wydawane jest ono przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, na który przy okazji wciąż można składać papiery na drugi stopień studiów, jeśli ktoś akurat się nad tym zastanawia

na W tej publikacji dostępnej za darmo w internecie znalazły się artykuły historyków, archeologów, historyków architektury i Architektów, stanowiące efekt wieloletnich badań zamku Grodno, który für Nieznanego powodu przez długi czas leżał uboczu zainteresowań naukowców.

poniżej prezentujemy streszczenie najważniejszych informacji, ein osobom, którym angielski i naukowy język nie straszny, zachęcamy do lektury źródłowej publikacji

Bonusowo proponujemy również obejrzenie materiału wideo zawartego na końcu tego wpisu, gdzie najważniejsze ustalenia prezentuje kanał YT Podróżnik w czasie.

700 lat historii?

Zamek Grodno położony jest w Zagórzu Śląskim na Górze Choina na wysokości 450 m n.p.m, na styku Gór Wałbrzyskich i Sowich

Warownia wznosi się nad doliną rzeki Bystrzycy Świdnickiej, dawniej zwaną Śląską Doliną (nie Schlesiertal)

Zamek Grodno jest jednym z najbardziej malowniczo położonych zamków na Dolnym Śląsku

Na wzgórzu znajduje you rezerwat przyrody Góra Choina o powierzchni ok

19,13 ha

Z zamkiem tym związanych jest z wiele legend, przy czym jedne z nich są bliższe, a inne dalsze historycznej rzeczywistości.

Pierwszy zachowany dokument świadczący o istnieniu zamku pochodzi z 1315 r

Wymieniony jest w nim zamek o nazwie Kinsberg i burgrabia Kilian von Haugwitz

W tym czasie, podobnie jak duża część południowego Dolnego Śląska, zamek stanowił część księstwa świdnicko-jaworskiego

Jednak tożsamość jego fundatora jak i dokładny czas budowy zamku pozostawały dla nas Niewiadoma.

Jedna z radikal sugeruje, że pierwsza warownię miał postawić pewien angielski rycerz już w roku 800, co nie znalazło i najpewniej nigdy nie znajdzie, żadnego potwierdzenia w rzeczywistości

Choć pewnych dowodów wciąż brakuje, spora część badaczy przypisuje budowę zamku Bolkowi I (1252-1301) Ustalenie momentu budowy zamku było jednym z głównych założeń badań archeologicznych prowadzonych w latach 2016-2019

Zajęli się tym przede wszystkim badacze für redakcji kwartalnika “Archeologia zywa” miesięcznika “Odkrywca” i I grupy GEMO, základů antropologii Instytutu biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W trakcie wykopalisk natrafiono na tysiące Zabytków typowych dla średniowiecza jak fragmenty ceramicznych i kamionkowych naczyń, kafle piecowe, kości zwierzęce czy gwoździe

I choć każdy z zabytków poszerzał wiedzę na temat życia codziennego mieszkańców zamku, i możliwych powiązań handlowych czy Preferredencjach estetycznych, to na wyraźne ślady aktywności mającej miejsce przed XIV

Nieliczne fragment naczyń, które można by uznać za starsze uznano za niewystarczający dowód na przesunięcie metryki zamku w głąb historii.

Bulla Benedykta XIII (Foto Ł

Orlicki)

Poza zabytkami masowymi odkryto również ciekawsze przedmioty jak groty bełtów, srebrne money, akcesoria stroju, klucze, pionek szachowy oraz wspaniałą bullę papieską

I choć o bulli Benedykta XIII z zamku Grodno pisano wielokrotnie, to never mogło w tej publikacji zabraknąć artykułu i o niej

Dla osób, które sprawy nie kojarzą przypomnimy jedynie, że akurat w przypadku Benedykta XIII było w historii dwóch papieży o takim mianie

Ten związany z bullą z zamku Grodno, żyjący na przełomie XIV i XV w., został jednak uznany za antypapieża, cow historiografii określa się terminem fachowym – papieża obediencji awiniońskiej

Jego imiennik żyjący na przełomie XVI i XVII w

postanowił wymazać go z kart historii, jak widać niebyt się to udało.

Inną zagadką, na którą natrafiono w trakcie badań, był fragment kamiennej konstrukcji a biegnącej pomiędzy grnego zrnego

Na podstawie doświadczeń czeskich badaczy średniowiecznych zamków oraz kontekstu odkrycia, pojawiła się propozycja aby uznać ją za pozostałości tzw

See also  Best lenovo z50 70 arbeitsspeicher New

parkanu – pierwszych, naprędce skleconych i niezbyt trwałych, pomocniczych umocnień, które miały chronić średniowieczny zamek przed wielce modną wówczas bronią palną

Swoją popularność zawdzięczać mogła nie tylko swej skuteczności, ale i świetnej promocji jaką zapewniały husyckie rejzy, mające miejsce w pierwszej połowie XV wieku

I choć nie udało się zbudować rzeczywistej rekonstrukcji parkanu na potrzeby eksperymentalnego sprawdzenia skuteczności takich umocnień, to przeprowadzono teoretyczne analizy

Jej wyniki w połączeniu z odkrytymi warstwami spalenizny uznano za dowód na to, że ta forma obrony nie była zbyt skuteczna

Dawała jedynie parę korzyści niewielkim nakładem sił, ale w ostatecznym rozrachunku nie były one wystarczające

Potwierdzają zu zresztą przekazy historyczne jak i przykłady für wielu innych czeskich zamków, również szeroko opisywanych w omawianej publikacji w odrębnym artykule.

Wszystkie te skrótowo opisywane ustalenia archeologów i historyków odnalazły potwierdzenie w wynikach badań architektonicznych.

Zamek Grodno – fotoskany elewacji zachodniej domu bramnego i elewacji skrzydła południowego od strony jeziora

Rozwarstwienie chronologiczne murów: 1 – ok

1300 r., 2 – ok

1350 r., 3 – ok

1500 r., 4 – lata 1550–1600, 6 – lata 1825–1950, 10 – kamieniarka, 11 – negatywy belek wspornikowych hurdycji, 12 – warstwy wyrównawcze (oprac

M

Bogdała, M

Chorowska, A

Kubicka, za: Chorowska 2021, S

13, Ryk

9)

Wyniki badań architektonicznych

Już od 1823 r

for sprawą historyka Gottlieba Büschinga, zamek Grodno stał się przedmiotem badań, działań konserwatorskich i celem turystów

Powojenne badania i remonty zamku łączyły się z osobą Professor Jerzego Rozpędowego z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, który zrealizował tam częściowo swój projekt magisterski

Ostatnie badania architektoniczne prowadzone na zamku zostały przeprowadzone przez pracowników i doktorantów katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej w latach 2017-2019 przy wydatnym udziale studentów specjalności Architektura i Ochron Zabytk Odbyły się tam też ostatnie warsztaty für cyklu „Zamki i I cienie ” których wyniki na tej stronie relacjonowaliśmy.

W efekcie przeprowadzonych studiów i badań terenowych stwierdzono, że w działania budowlane podejmowane średniowieczu na górnym zamku można pogrupować w trzech ok mających mających miescych

1300r., 1350r

i 1500 r.

Nowe ustalenia rzucają całkowicie nowe światło na Chronologie przeobrażeń zabudowy górnego zamku w okresie od końca XIII do około połowy XVI w

całkowicie odmiennie niż dotychczas sądzono, ukształtowała sich selbst wówczas Bryła zamku górnego, złożona z trzech skrzydeł zabudowy o wysokości 3- 4 kondygnacji

Do tej pory łączono to z działaniami budowlanymi podejmowanymi w dobie nowożytnej

Średniowieczną metrykę przypisano także do obwodu basztowego średniego zamku i dolnej części muru osłaniającego międzymurze.

W pierwszej fazie powstał wysoki mur obwodowy z blankowaniem i hurdycją nadwieszoną nad bramą wjazdową do zamku

Hurdycja, będąca drawnianym gankiem wystającym przed lico muru, dająca osłonę obroncom i umożliwiającą rażenie wrogów

Znajdowała się również nad odcinkiem muru południowego od strony skalnego zbocza i traktu drożnego biegnącego doliną rzeki Bystrzycy.

Zamek Grodno około 1300 r

A – stan zachowania murów z fazy 1, B–D – różne ujęcia wizualizacji górnego zamku (oprac

M

Chorowska, A

Kubicka, za: Chorowska 2021, S

14, ryc

10)

Mur wspinał się po skalnym zboczu, osiągając kulminację po stronie wschodniej

Tam, w najwyższym punkcie wyniesienia formował kwadratową w planie basztę, o tej samej wysokości co przyległe jego odcinki

Stwierdzenie tego factu każe wiązać zamek Grodno z typem tzw

zamków płaszczowych, stosunkowo rzadkich na Śląsku, lecz licznych na terenie Tschechisch

Mur opasywał obszerny dziedziniec i skałę, na której zbudowano książęcy dom

Wjazd do zamku prowadził od południowego zachodu przez wysoka, ostrołuczną Arcade bramną zabezpieczoną Brona, czyli Żelazną Krata zamykającą wejście.

Okolo połowy XIV w

Wewnętrznej do strony muru obronnego został dobudowany długi, dwuskrzydłowy dom

Miał on dwie kondygnacje i sięgał do połowy wysokości obecnego I piętra zamku

Od wschodu skrzydło południowe dobijało do skały, na której wznosił się najstarszy budynek zamkowy.

Zamek Grodno około 1350 r.: A – stan zachowania murów z fazy 2, B–D – różne ujęcia wizualizacji górnego , S

14, Ryk

11)

Ostatnia średniowieczna rozbudowa nastąpiła zapewne w początkach XVI w

W jej efekcie dwukondygnacyjny, kamienny dom został przekształcony w czterokondygnacyjny dom kamienno-ceglany

Mimo zewnętrznie imponującej formy, część jego wewnętrznych podziałów i izby nad kuchnią pozostały wykonane w drawnie

Piętra podwyższonego domu weszły na skałę, na której wcześniej stał dom z I fazy, i zostały zamknięte od północy grubą, kamienną ścianą

Jeszcze dalej na północ znajdowała się murowana kuchnia

Najważniejszym pomieszczeniem domu była potężna, dwukondygnacyjna aula zajmująca na poziomie II piętra całą środkową część skrzydła południowego.

Byliśmy ostatnimi, którzy mogli ową wspaniała aulę post azobac

Na całe szczęście przed gruntownym remontem udało się sporządzić jej szczegółową dokumentację, dzięki czemu kiedyś możliwe będzie jej odtworzenie, chociażby w postaci cyfrowej.

Wszystko o zamku Grodno

Never sposób nawet skrótowo omówić wszystkich poruszanych tematow opublikowanych w number “Architectusa 4 (68) 2021”

Tematem zajęto you na tyle kompleksowo, że chyba każdy bedzie zadowolony i znajdzie coś dla siebie

Omawiane są fortyfikacje bastejowe zachowane w obrębie zamkowych fortyfikacji, przeanalizowano gruntownie nowożytne przekazy pisane i ikonograficzne, zajęto sich detalami architektonicznymi, które tu i ówdzie znaleźć można w zaskakujących miejscach na terenie zamku, Dodano głos w dyskusji na temat tanatoturystyki, ein także opisano Geschichte Górnictwa na tym obszarze, które z pewnością odgrywało ważną rolę w historii zamku Grodno.

Never sposób o badaniach na zamku Grodno pisać bez zawarcia podziękowań dla wszystkich zaangażowanych – autorów, naukowców, pracowników różnych instytucji, doktorantów, studentów i pasjonatów, parę osób jednak naleļy z imwyiani

Przede wszystkim podziękowania należą Sie prof

Małgorzacie Chorowskiej für katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, która dzięki swej wytrwałości i zaangażowaniu doprowadziła te wszystkie szeroko zakrojone działania tun konca, pełniąc jednocześnie Rolle redaktorki Tego tomu, ein także Adamowi Hausmanowi – wójtowi gminy Walim, nie tylko za gościnne przyjęcie badaczy i studentów, ale przede wszystkim współfinansowanie warsztatów i badań

W przypadku badań archeologicznych dodatkowo współfinansowanych przez łódzką firmę Übertragen Sie Multisort-Elektronik

Następnie zespołowi redakcyjnemu “Architectusa” z prof

Ewą Łużyniecką na czele i autorom, którym zawdzięczamy powstanie tego tomu

Dalej Prof

Agnieszce Gryglewskiej und Teresie Dziedzic – opiekunom studenckich warsztatów, które wspierał w tym również prof

Jacek Kościuk – jednocześnie kierując inwentaryzacją zamku wykonana metodą skanowania laserowego przez LabScan3D z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławkiej

Nie sposób również pominąć Pawła Brzozowskiego – ówczesnego dyrektora Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, bez którego życzliwości tun niczego von nie doszło, jako że umożliwiał i wpierał w każdy możliwy sposób prowadzone badania, ich nicht zuletzt podziękowania muszą powędrować Grzegorza Sanika tun – prawdziwego człowieka renesansu, pilnującego von wszelkie przeszkody były zawsze usuwane, a jednocześnie motywującego swym zapałem do odkrywania lokalnej historii i dalszych działań

See also  Best Choice fehler beim zugriff auf die registrierung windows 10 New

Tego ostatniego pasjonaci historii kojarzyć mogą z kanału YouTube „Podróżnik w czasie“

Jest jednak jeszcze jeden Bonus

Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o zamku Grodno zachęcamy do obejrzenia poniższego materiału

Tradycyjnie, w niezwykle przystępny sposób, Grzegorz właśnie relacjonuje to co opisano w tych wszystkich wymienionych artykułach.

Jak w średniowieczu budowano Zamek Grodno?

Sehen Sie sich dieses Video auf YouTube an

Zamek Grodno – czy warto odwiedzić?

Na koniec pozostaje odpowiedzieć na oczywiste pytanie, które pewnie nasuwa się do głowy wszystkim, którzy jeszcze zamku Grodno nie widzieli na własne oczy

Czy warto zobaczyć zamek Grodno? Jeśli ktoś jest w okolicy, to zamek Grodno jest obowiązkowym miejscem do zwiedzenia

Szczególnie po przyswojeniu całej tej dawki nowej wiedzy

Na podróż tylko w tym celu przez całą Polskę, to obiekt może okazać się zbyt mały, ale dodatkowych atrakcji w tej części kraju jest bez liku! Bez problemu Zamek Grodno stanowić może Gwóźdź takiego programu wyjazdowego.

Werdykt niech będzie obiektywny, nawet pomimo Tego jak Wiele razy powtarzaliśmy, że właśnie th zamek w położony Zagórzu Śląskim, jest zdecydowanie jednym für ulubionych “Archeologii Żywej”

To tutaj znaleźliśmy pierwszą w naszej karierze papieską bullę

Na nim odbyło you pierwsze w historii Spotkanie Miłośników Archeologii Żywej

Um na jego międzymurzu prowadziliśmy pierwsze badania pod sztandarem reaktywowanego czasopisma, które następnie przerodziły się w szeroko zakrojone badania architektoniczno-archeologiczno-historyczne.

Teraz pozostaje nam się tylko cieszyć, że th etap naszych badań Udalo się tak zwieńczyć świetnym opracowaniem

Mamy jedynie nadzieje Ze za jakiś czas, gdy tylko znajdą się na bis wystarczające środki, będziemy się mogli pochwalić pełnoprawną, popularnonaukową Monografia zamku już w naszym rodzimym języku.

Spis treści numeru “Architectusa” 4 (68) 2021 Numer dostępny jest w Calosci pod tym linkiem.

03 | Chronologia przemian na zamku Grodno od XIII do połowy XVI wieku

Malgorzata Chorowska,

Malgorzata Chorowska, 21 | Badania archeologiczne na zamku Grodno w Zagórzu Śląskim w latach 2017–2019

Radoslaw Biel, Magdalena Konczewska, Paweł Konczewski

Radosław Biel, Magdalena Konczewska, Paweł Konczewski, 29 | Analiza funkcjonalna XV-wiecznego parkanu na zamku Grodno

Radosław Biel

Radoslaw Biel, 39 | Fortyfikacje bastejowe zamku Grodno w Zagórzu Śląskim

Marek Bogdała, Anna Chodkowska

Marek Bogdała, Anna Chodkowska 49 | Dom Kinsberg, w którym książę nie powstydziłby się zamieszkać… Zamek Grodno w czasach nowożytnych (XVI–XVIII w.) w świetle źródeł historiograficznych i badań terenowych

Agnieszka Gryglewska

Agnieszka Gryglewska 63 | Wędrówka details – przemiany details architectonicznego i sgraffitów zamku Grodno w Zagórzu Śląskim

Teresa Dziedzic

Teresa Dziedzic 73 | Zamek Grodno w ikonografii z XVIII und XIX wieku

Grzegorz Sanik

Grzegorz Sanik 83 | Bulla Benedykta XIII (1394–1417) z zamku Grodno

Lukasz Orlicki

Lukasz Orlicki 91 | Tanatoturystyka na zamku Grodno w Zagórzu Śląskim

Aleksandra Chlebicz und Pawel Konczewski

Aleksandra Chlebicz, Pawel Konczewski 97 | Górnictwo rud metali nieżelaznych w dolinie Bystrzycy a zamek Grodno

Tomasz Stolarczyk, Maciej Madziarz

Tomasz Stolarczyk, Maciej Madziarz 107 | Zamki północno-zachodnich Tschechisch w średniowieczu

Mailand Sykora

Mailand Sykora 121 | Fortyfikacje bastionowe w Wiązowie i Żórawinie jako przykład mniej znanych śląskich realizacji Hansa Schneidera von Lindau

Rafał Śledzik-Kamiński

Rafał Śledzik-Kamiński 129 | Jetzt trendy kolorystyczne wzorcowych osiedli Werkbundu i architektury mieszkaniowej einziger Neubau in der Okresie Republiki Weimarskiej in Niemczech

Jadwiga Urbanik

Radosław Biel Herausgeber naczelny AŻ | Oficjalna strona Doktor nauk inżynieryjno-technicznych

Archäologe

Pierwsza osoba, z którą powinno się kontaktować w sprawie problemów ze stroną, profilami Archeologii Żywej, pomysłami na artykuły lub wszelkimi propozycjami współpracy i patronatów

Pasjonat technologii i greed komputerowych

Asystent naukowy w Zakładzie Antropologii Instytutu Biologi Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Jak zablokować kanał na YouTube? New

Video unten ansehen

Neues Update zum Thema jak zablokować kanał na yt

W dzisiejszym odcinku: Jak zablokować kanał na YouTube? Jak zablokować użytkownika na YouTube?

Odwiedź: http://iearn.pl
Jeśli ten filmik był pomocny kliknij lajka, zostaw komentarz i subskrybuj nasz kanał!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
🔷 Najlepszy VPN (bądź anonimowy): http://iearn.pl/link/nordvpn
🔶 Tu kupisz Bitcoin: http://iearn.pl/link/coinbase
🔷 Tu kupisz Bitcoin i inne kryptowaluty: http://iearn.pl/link/bitbay
🔶 Najbezpieczniejszy portfel kryptowalut (Ledger Nano X): http://iearn.pl/link/nanox
🔷 Binance (najlepsza giełda kryptowalut): http://iearn.pl/link/binance
🔶 Brave: https://brave.com/sky978 (surfuj bez reklam!)

– – – – – – – – – – – – – – – –
⭐Te filmy Cię zainteresują:⭐
▶Porady dla początkujących inwestorów: https://youtu.be/qFPPolzUI6U
▶Jak kupić BTC na Coinbase: https://youtu.be/i92cpAQVWsU
▶Jak kupić BTC na BitBay za złotówki: https://youtu.be/DKisDHK3IHM
▶Jak kupić ETH w 5 minut: https://youtu.be/ZbGyn76pGMg
▶Jak grać na giełdzie Binance: https://youtu.be/l72OrZvsA_c
▶Jak bezpiecznie przechowywać kryptowaluty: https://youtu.be/m-H2sdzXYYQ
▶Jak ukryć adres IP: https://youtu.be/qWwekrJUu5Y

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Film umieszczony wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych.

jak zablokować kanał na yt Sie können die schönen Bilder im Thema sehen

 Update New Jak zablokować kanał na YouTube?
Jak zablokować kanał na YouTube? New

Sie können weitere Informationen zum Thema anzeigen jak zablokować kanał na yt

Częste, całkowite wywalanie sieci w windows 11 – jak … New

18.03.2022 · Mam problem z kartą sieciową (chyba), wielokrotnie w ciągu dnia, Wi-Fi całkowicie się wywala, tak, że znika w ogóle opcja Wi-Fi, nie ma jej, trzeba wówczas resetować cała sieć przez wbudowane rozwiązywanie problemów z siecią, …

+ Details hier sehen

Jak zablokować kanał na YouTube? New

Video unten ansehen

Neues Update zum Thema jak zablokować kanał na yt

W dzisiejszym odcinku: Jak zablokować kanał na YouTube? Jak zablokować użytkownika na YouTube?

Odwiedź: http://iearn.pl
Jeśli ten filmik był pomocny kliknij lajka, zostaw komentarz i subskrybuj nasz kanał!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
🔷 Najlepszy VPN (bądź anonimowy): http://iearn.pl/link/nordvpn
🔶 Tu kupisz Bitcoin: http://iearn.pl/link/coinbase
🔷 Tu kupisz Bitcoin i inne kryptowaluty: http://iearn.pl/link/bitbay
🔶 Najbezpieczniejszy portfel kryptowalut (Ledger Nano X): http://iearn.pl/link/nanox
🔷 Binance (najlepsza giełda kryptowalut): http://iearn.pl/link/binance
🔶 Brave: https://brave.com/sky978 (surfuj bez reklam!)

See also  Best hummel spirit Update New

– – – – – – – – – – – – – – – –
⭐Te filmy Cię zainteresują:⭐
▶Porady dla początkujących inwestorów: https://youtu.be/qFPPolzUI6U
▶Jak kupić BTC na Coinbase: https://youtu.be/i92cpAQVWsU
▶Jak kupić BTC na BitBay za złotówki: https://youtu.be/DKisDHK3IHM
▶Jak kupić ETH w 5 minut: https://youtu.be/ZbGyn76pGMg
▶Jak grać na giełdzie Binance: https://youtu.be/l72OrZvsA_c
▶Jak bezpiecznie przechowywać kryptowaluty: https://youtu.be/m-H2sdzXYYQ
▶Jak ukryć adres IP: https://youtu.be/qWwekrJUu5Y

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Film umieszczony wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych.

jak zablokować kanał na yt Sie können die schönen Bilder im Thema sehen

 Update New Jak zablokować kanał na YouTube?
Jak zablokować kanał na YouTube? New

Minister ds. cyfryzacji apeluje do Facebooka, Twittera i … Update

28.02.2022 · Widać cała rosyjska propaganda to za mało dla FB, Twittera i YT, aby odciąć te strony. Co innego, gdyby napisali tam, że są dwie płcie, małżeństwo to chłop i baba etc. 2 2

+ Details hier sehen

Naprawa Kamery Filmowej za ponad 100tys PLN Nie idzie zgodnie z Planem, spore Uszkodzenia! New

Video unten ansehen

Neues Update zum Thema jak zablokować kanał na yt

Formularz do zgłoszenia naprawy urządzenia: https://tiny.pl/r5mgg
Urządzenie zostanie przyjęte w serwisie z którym ściśle współpracuję, część z tych napraw trafi na kanał YT.
Aby móc swobodnie tworzyć treści na YT, przeniosłem obsługę klienta i część napraw do partnerskiego serwisu.
——————————————————————————————————————————————————-
Kamery w Morele: https://tiny.pl/9k7wq
Laptopy w Morele: https://tiny.pl/9k7wm
Promocja Alarm Cenowy: https://tiny.pl/9k7wh
——————————————————————————————————————————————————-Naprawa sprzętu audio, oświetlenia scenicznego i instrumentów klaw: https://tiny.pl/r5mtn
——————————————————————————————————————————————————-
INFORMACJE O MNIE:
Wchodźcie na moją grupę Facebookową \”Naprawa Laptopów i sprzętu Apple – grupa wsparcia technicznego\” aby otrzymać wsparcie https://tiny.pl/7rhjp
[email protected] – preferowany kontakt do mnie w celu biznesowym.
PATRONITE: https://patronite.pl/rakowiecki
Instagram: https://www.instagram.com/srubokret_i_spolka/
——————————————————————————————————————————————————-
SPRZĘT NA KTÓRYM PRACUJĘ:
– stacja bazowa lutownicy kolbowej + szczypce: https://tiny.pl/r5mr9
– kolba: https://tiny.pl/r5m98
– grot cienki SMD: https://tiny.pl/r5m93
– grot gruby SMD: https://tiny.pl/r5mwg
– grot minifala: https://tiny.pl/r5mw9
– grot do zdejmowania KBC: https://tiny.pl/r5mwc
– grot do BGA szeroki: https://tiny.pl/r5mw5
– szczypce: https://tiny.pl/r5mw1​
– Hot Air na którym pracuję: https://tiny.pl/r5mw2
– Hot Air który polecam ze względu na cenę/jakość: https://tiny.pl/r5mcq
– automat. czyścik grotów: https://tiny.pl/r5mcn​
– multimetr: https://tiny.pl/r5mcz
– rozlutownica https://tiny.pl/r59vt
– stół warsztatowy: https://tiny.pl/9lf4t
– fotel biurowy \”Shine\”: https://tiny.pl/9lf49
– stabilny regał: https://tiny.pl/9lf4f
Partnerem kanału jest sklep Morele.

jak zablokować kanał na yt Ähnliche Bilder im Thema

 New Update Naprawa Kamery Filmowej za ponad 100tys PLN Nie idzie zgodnie z Planem, spore Uszkodzenia!
Naprawa Kamery Filmowej za ponad 100tys PLN Nie idzie zgodnie z Planem, spore Uszkodzenia! Update New

Najlepsze filmy biograficzne o przedsiębiorcach … Neueste

19.02.2022 · Rewolucyjne wynalazki, przełomowe inwestycje i wielkie pieniądze to często gotowe scenariusze na filmy pełne zwrotów akcji. Oglądając je, …

+ mehr hier sehen

Jak rozkręcić kanał Youtube od Zera? 7 sekretów New

Video ansehen

Neue Informationen zum Thema jak zablokować kanał na yt

Oglądnij uważnie i przeczytaj wszystko dla początkujących #inwestorów pod adresem ➙ http://Bartekzukiewicz.pl | Aby zacząć zarabiać w internecie
#jak zarabiać w internecie #inwestowanie # kryptowaluty
Dołącz do #B3TEAM™️ ➙ http://bartekzukiewicz.pl/b3team/
i zacznij #ZARABIAĆ w Internecie.
Otwórz bezpłatnie w około 90 sekund konto na polskiej giełdzie kryptowalut ➚ dzięki czemu będziesz mógł kupować i sprzedawać BitCoin, Ethereum, Usdt i inne kryptowaluty.
➙ http://Coincasso.CO
SUBSKRYBUJ mój kanał YouTube
→ https://goo.gl/KyqAUU
żeby nie omijały Cię najciekawsze tematy i przetestowane na mnie sposoby na #ZARABIANIE w Internecie
Obserwuj mnie na #FaceBook
→ https://goo.gl/kJyDVf
DZIĘKUJĘ CI za poświęcony czas. Jestem przekonany, że będziesz mocno zadowolony z efektów naszej współpracy.
Odezwij się do mnie i LECIMY z TEMATEM, ZARABIAMY KASĘ i ZMIENIAMY ŚWIAT na LEPSZY!
Pozdrawiam
Bartek Żukiewicz
Kontakt
→ https://goo.gl/kJyDVf
Nim kupisz produkt lub usługę zapoznaj się z zasadami na https://bartekzukiewicz.pl/zasady/ pamiętaj również że żaden film na tym kanale nie jest poradą inwestycyjna

jak zablokować kanał na yt Ähnliche Bilder im Thema

 New Jak rozkręcić kanał Youtube od Zera? 7 sekretów
Jak rozkręcić kanał Youtube od Zera? 7 sekretów New Update

Zamek Grodno – co wiemy nowego? Oto efekt wieloletnich badań Update New

Poniżej prezentujemy streszczenie najważniejszych informacji, a osobom, którym angielski i naukowy język nie straszny, zachęcamy do lektury źródłowej publikacji. Bonusowo proponujemy również obejrzenie materiału wideo zawartego na końcu tego wpisu, gdzie najważniejsze ustalenia prezentuje kanał YT Podróżnik w czasie.

+ Details hier sehen

Jak zablokować scamerskie spamujace kanały na Youtube? New Update

Video ansehen

Weitere Informationen zum Thema jak zablokować kanał na yt

jak zablokować kanał na yt Ähnliche Bilder im Thema

 Update Jak zablokować scamerskie spamujace kanały na Youtube?
Jak zablokować scamerskie spamujace kanały na Youtube? Update

Bandaże i opatrunki z roztworem soli leczą nawet raka … New

15.02.2022 · Na yt oglądąłam filmik, w którym podobno przewodniczący protestu tirowców w Kanadzie dostał list od najwyższej półki masońskiego dygnitarza , który proponuje mu współpracę , a w zamian za to będzie miał fotel prezydenta , czy premiera . Ten list spotkał sie z dużym protestem , adresata . Bo jest on nie zainteresowany szeklami .

+ hier mehr lesen

Jak zablokować użytkownika na YouTube? Update

Video unten ansehen

Neue Informationen zum Thema jak zablokować kanał na yt

http://www.jakubwolynski.pl/
https://www.facebook.com/JakubWolynskiPL/
https://www.instagram.com/jakubwolynski/

jak zablokować kanał na yt Einige Bilder im Thema

 Update Jak zablokować użytkownika na YouTube?
Jak zablokować użytkownika na YouTube? Update New

DevilPage.pl – Manchester United – Leeds United … Aktualisiert

20.02.2022 · Manchester United pokonał Leeds United 4:2 (2:0) w 26. kolejce Premier League. Spotkanie na Elland Road miało szalony przebieg. Czerwone Diabły prowadziły 2:0, straciły dwie bramki w odstępie 25 sekund, by ostatecznie cieszyć się z 3 punktów.

+ mehr hier sehen

FINAŁ BARAŻÓW: POLSKA – SZWECJA, LEWANDOWSKI BEZBŁĘDNY, CO ZA GOL ZIELIŃSKIEGO! | SKRÓT MECZU New

Video unten ansehen

Neue Informationen zum Thema jak zablokować kanał na yt

👉 SUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ: https://www.youtube.com/user/sporttvppl?sub_confirmation=1
Reprezentacja Polski pojedzie na mistrzostwa świata 2022 w Katarze! Podopieczni Czesława Michniewicza przy pełnym stadionie w Chorzowie pokonali 2:0 Szwecję w finale baraży. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli Robert Lewandowski z rzutu karnego oraz Piotr Zieliński.
👉 OGLĄDAJ TRANSMISJE SPORTOWE ON-LINE: https://sport.tvp.pl/
👉 ODWIEDŹ NASZ FANPAGE: https://www.facebook.com/tvpsport/
👉 ZAOBSERWUJ NAS NA INSTAGRAMIE: https://www.instagram.com/tvpsport/
👉 ŚLEDŹ PROFIL NA TWITTERZE: https://twitter.com/sport_tvppl
#POLSKA #SZWECJA #SKRÓT

jak zablokować kanał na yt Einige Bilder im Thema

 Update New FINAŁ BARAŻÓW: POLSKA – SZWECJA, LEWANDOWSKI BEZBŁĘDNY, CO ZA GOL ZIELIŃSKIEGO! | SKRÓT MECZU
FINAŁ BARAŻÓW: POLSKA – SZWECJA, LEWANDOWSKI BEZBŁĘDNY, CO ZA GOL ZIELIŃSKIEGO! | SKRÓT MECZU Update

Dies ist eine Suche zum Thema jak zablokować kanał na yt

Updating

Sie haben das Thema also beendet jak zablokować kanał na yt

Articles compiled by Tratamientorosacea.com. See more articles in category: DIGITAL MARKETING

Related Videos

Leave a Comment